Les infraestructures
són primordials
per la competitivitat

QUI SOM

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya és un òrgan col·legiat que té per objecte, l’anàlisi, avaluació, deliberació i proposta d’iniciatives i polítiques públiques en l’àmbit de les infraestructures a Catalunya, des de la més estricta independència de criteri. Es constitueix com a instrument per facilitar, als diferents agents del sector i a la societat en general, informació tècnica, objectiva i independent que permeti el diàleg i el debat serè i rigorós de les polítiques publiques d’infraestructures a Catalunya.

El Consell, constituït el 12 de maig del 2017, és una iniciativa de l’Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria (ASINCA), la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Foment del Treball Nacional i la Fundació Cercle d’Infraestructures.

Així mateix, ha signat convenis de col·laboració amb la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES), el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, la Confederació Catalana de la Construcció (CCC) i l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).

Formen el Consell disset experts independents de reconegut prestigi, experiència i trajectòria professional contrastada en diverses especialitats tècniques del sector de les infraestructures, tant en el sector privat com en el públic.

Com a primer president ha estat nomenat Francisco Gutiérrez. Els membres són elegits per períodes de cinc anys per consens entre les entitats promotores del Consell.