Membres del Consell

Francisco Gutiérrez Ferrándiz

President d'Honor

FORMACIÓ

Màster Enginyer de Camins, Canals i Ports per la E.T.S.de Madrid (1968) i diplomat en el Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE) de l’IESE (1991)

EXPERIÉNCIA

Ha estat Director del Pla Barcelona de Aena (2009-1999) per a la ampliació de l‘Aeroport; Director de l’Agència de Residus de Catalunya (1999-1994); Conseller Delegat de l’autopista de peatge Castelldefels-Sitges (1994-1989); Gerent del Consorcio d’Aigües de Tarragona (1989-1984). També ha treballat a la Corporació Metropolitana de Barcelona i a l’Ajuntament de Barcelona; en el Pla de Sanejament de Barcelona i en el Pla de recuperació de platges, entre d’altres. Actualment és Vice-Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

Joaquím Llansó Nores

President

FORMACIÓ

Enginyer de Camins, Canals i Ports per l’Escola Tècnica Superior de Barcelona (1978) i diplomat en el Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE) del IESE (1993).

EXPERIÉNCIA

Actualment President del Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya, Vocal del Consejo Asesor MITMS i Vocal del Consell Assessor de Foment del Treball. Ha estat President de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (2014-2022); Director a Catalunya i Balears de Prointec (2009-2013); Director General de la Societat Estatal Depuradora del Baix Llobregat, S.A. (2007-2009); Director General de la Sociedad Estatal Canal de Segarra-Garrigues, S.A. (2000-2007); Director de Catalunya i Balears d’ACS Proyectos, Obras y Construcciones, S.A (1997-2000); Director General d’OSHSA (1995-1997); Director General d’Agroman E.C.S.A (1987-1995); Director a Catalunya i Aragó de Construcciones y Contratas, S.A.(1979-1987) També va ser membre del Comitè Executiu i President de la Comissió d’Infraestructures del Foment del Treball Nacional (FTN); Vocal del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC); Vocal de la Junta Directiva de la Confederació Catalana de la Construcció; Vicepresident de la Gestora de Runes de la Construcció; Patró de l’Institut de la Tecnologia de la Construcció de Catalunya; Patró de la Fundació Laboral del Cercle d’Infraestructures i Patró de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya.

Juan Manuel Manrique Gual

Vicepresident

FORMACIÓ

Enginyer de Camins, Canals i Ports.

EXPERIÉNCIA

Simultàniament compagina diversos càrrecs, és Secretari Executiu en RUITEM, Conseller en GERC-BCN, S.L., així com al Col·legi de Camins, Canals i Ports. Ha estat vocal de la Junta Rectora, President de la Comissió de Gestió d'Infraestructures de el Col·legi d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports. La seva trajectòria ha estat sempre marcada per les Infraestructures sent director general de CEDINSA Concessionària, així com en el de la Construcció sent durant molts anys director de la zona de CORSAN, Empresa Constructora, SA

Ramon Arandes Renú

Vocal

FORMACIÓ

Enginyer de Camins, Canals i Ports per l’escola de Madrid.

EXPERIÉNCIA

Ha estat funcionari de l’Ajuntament de Barcelona i Director del Departament de seguiment i control d’obres a Barcelona Holding Olímpic (1988 – 1993). A l’Ajuntament ha tingut diferents responsabilitats en estructures vials, vialitat, sanejament, en el gabinet tècnic de programació i en l’aprofitament de les aigües del subsòl; Director de serveis d’obres públiques (1984-1988). També ha estat professor associat de la UPC a les escoles d’arquitectura i d’enginyers de camins (1971-2011). Entre els treballs destaquen: Pla especial de sanejament metropolità (1982), Pla especial de clavegueram de Barcelona i el seu àmbit hidrològic (1988), Pla d’aprofitament de les aigües del subsòl del pla de Barcelona (2010). També és autor dels projectes dels ports esportius de Torredembarra, Deltebre, Roda de Berà i Sant Jordi d’Alfama, a més de diferents obres en altres 10 ports i dàrsenes esportives. Té publicats 5 llibres i ha impartit 55 conferències i cursets.

Josep Dolz Ripollés

Vocal

FORMACIÓ

Josep Dolz Ripollés Formació: Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports i professor emèrit a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya

EXPERIÉNCIA

La seva tasca professional abasta les tres vessants de l’activitat universitària: docència, recerca i transferència de coneixement. La docència ha estat impartida principalment en: hidràulica bàsica, hidràulica de preses, dinàmica fluvial i gestió dels recursos hídrics. La investigació i la transferència de tecnologia s’han centrat fonamentalment en: hidràulica de preses, anàlisi del risc d’inundació, estudi de la incidència dels embassaments en la dinàmica natural del riu i la planificació dels recursos hídrics. Va ser, fa vint anys, un dels impulsors de la creació del Grup d’Investigació Flumen. Es tracta d’un grup interdisciplinar format per biòlegs, llicenciats en ciències ambientals i enginyers de camins, l’activitat del qual s’orienta a l’enginyeria hidrològica i la dinàmica fluvial. Arran d’aquest grup d’investigació l’any 2012 es va crear l’Institut d’Investigació Flumen UPC-CIMNE.

Juan Ramón Domínguez García

Vocal

FORMACIÓ

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya(1978). Curs d'especialització en enginyeria del transport a la Universitat d'Illinois a Champaig-Urbana, USA (1980). Curs bianual de postgrau durbanisme del Laboratori dUrbanisme de l'Escola dArquitectura de la UPC(1982).

EXPERIÉNCIA

L'activitat professional s'ha centrat en la consultoria en els camps de les infraestructures de transport, tant en l'àmbit nacional com internacional (Portugal, Xile, El Salvador, Andorra): dirigint, coordinant, redactant i assessorant estudis, plans i projectes, tant tècnics com econòmics; tot això per a les empreses de què va ser cofundador, Serveis d'Enginyeria del Transport, SA(1982), de la qual és actualment president i administrador, i Inysur Consultoria, SL(1985). En l'àmbit social: va ser membre de la Comissió d'Experts d'Infraestructures del P.N. de Doñana, 2005; membre fundador de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), 1993; i membre fundador de REVO: prosperitat sostenible, 2017.

Josep Gassiot i Matas

Vocal

FORMACIÓ

Enginyer Químic per l’Institut Químic de Sarrià, Enginyer Industrial per la Universitat Ramón Llull i programa PDD a l’IESE.

EXPERIÉNCIA

Inicià la seva trajectòria professional en una empresa de prefabricats de formigó i seguidament en el grup TEXSA, fabricant de materials per a l’edificació i l’obra civil. L’any 1988 fundà REHAC, S.A., empresa constructora especialitzada en rehabilitació, reparació i ampliació de tot tipus de construcció i de millora de l’eficiència energètica. Aquesta empresa ha tingut i te una notòria presència en el sector. Ha estat professor associat a l’Institut Químic de Sarrià. Actualment és President del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona I Comarques i Vocal de la Comissió d’Infraestructures i Equipaments de Foment del Treball Nacional.

Anna Gener Surrell

Vocal

FORMACIÓ

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Postgrau d’Accés al Registre Oficial d’Auditors, Curs de Gestió Immobiliària (IESE Business School), Programa “Negoci Digital” (Escola de Negocis ISDI), Programa Alta Gestió en Sostenibilitat (EADA Business School)

EXPERIÉNCIA

CEO de Savills Barcelona, empresa de consultoria immobiliaria. Va treballar 6 anys com a auditora financera a Grant Thornton i a KPMG. El 2003 s’incorpora al Grup Aguirre Newman i el 2007 és nomenada Directora General de Barcelona. Altament compromesa amb la vida social, cultural i econòmica de Barcelona, compagina el seu càrrec amb les següents responsabilitats: Membre del Comité Editorial d’El Periódico, Membre de la Junta Directiva de la PIMEC, Membre de la Junta Directiva del Círculo Ecuestre, Patrona de la Fundació Museu Picasso de Barcelona, Patrona de la Fundación Cares, Membre del Consell de Mecenatge de la Fundación Catalunya Cultura, Membre de la Junta Directiva de l’Associació ACG Barcelona, Membre del Consell Assessor del Tribunal Arbitral de Barcelona, Membre del Consell de Catalunya de la AED (Asociación Española de Directivos) i Membre de la Junta Directiva de la AEO (Asociación Española de Oficinas). També ha estat Membre del Consell Social de l’Ateneu Barcelonès, de la Comissió Executiva de Barcelona Global, del Consell Assessor Internacional de la UPF Barcelona School of Management, Membre del Board a Espanya del Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) i Vocal Consultora de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Maria Jesús Montoro Chiner

Vocal

FORMACIÓ

Dra. en Dret i cursos d’especialització.

EXPERIÉNCIA

He estat professora titular de Dret Administratiu a la UB (1986-1991). Ha exercit la docència i ha dirigit tesis doctorals. Ha realitzat estances de recerca i com a professora convidada a les universitats de Speyer ,Bielefeld, y Montreal. Ha estat membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (1986-2016). Ha publicat vuit monografies i centenars d’articles de revista i capítols de llibres. Ha realitzat recerca, entre d’altres matèries, sobre urbanisme; medi ambient (aigües, residu, avaluació d’impacte ambiental de grans infraestructures, ferroviàries, aeronàutiques, costes, etc). Ha estat Directora de l’Institut de l’ Aigua de la UB (2007-2015). Actualment és Catedràtica de Dret Administratiu de la U.B.

Mª Belén Noguera de la Muela

Vocal

FORMACIÓ

Doctora en Dret.

EXPERIÉNCIA

Catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona (UB), es va incorporar a l'Àrea de Dret Administratiu de la UB a 1988. Autora de tres monografies i més d'una trentena de treballs en revistes i llibres col·lectius de contrastat impacte en la doctrina, en matèria de contractació pública, domini públic, ordenació del territori i litoral, comerç i turisme. Així mateix, ha coordinat diverses obres col·lectives, és membre de Consell Editorial de diverses publicacions, així com a avaluadora de diverses revistes, i és membre fundador / investigador de l'Institut d'Investigació de l'Aigua de la UB., I de l'Observatori de Contractació Pública, i de la Xarxa Iberoamericana de contractació pública. Ha exercit els càrrecs de Directora de Departament de Dret Administratiu i Processal de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (2008-2011); Vicedegana de Postgraus i Doctorat (2004-2008); i secretària general de la Universitat de Barcelona (2016-2020). Finalment, destacar la realització de transferència de Recerca aplicada a través de diversos contractes de caràcter prelegislatiu i d'informes jurídics en matèria de contractació, urbanisme, medi ambient, col·legis professionals i col·laboració públic privada, entre altres.

Valentí Pich Rosell

Vocal

FORMACIÓ

Llicenciat en Ciències Econòmiques, Auditor de comptes i Administrador Concursal.

EXPERIÉNCIA

Ha estat membre del Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona (2001-2004); membre del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra i del Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona; Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (1995-2001) i President del seu Registre d’Assessors Fiscals (REAF) (200-2007), entre d’altres. Actualment és Soci-director de Bnfix Pich Advocats-Economistes i Bnfix Pich Auditores; President del Consejo General de Economistas de España; membre de la Comissió Executiva de Foment del Treball Nacional i President de la seva Comissió d’Economia i Fiscalitat; membre de la Junta Directiva de la CEOE i President de la seva Comissió Legal; membre del Comitè Consultiu de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); membre de la Comissió de Codificació, secció segona de Dret Mercantil, del Ministeri de Justícia; membre del Comitè d’auditoria y del Comitè de Comptabilitat del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad; Vicepresident del CILEA (Comité de Integración Latino Europa América); assessor en diverses organitzacions i professor universitari.

Ramon Serra Massip

Vocal

FORMACIÓ

Llicenciat en Arquitectura i postgraduat pel IESE.

EXPERIÉNCIA

Ha estat President i Conseller-Delegat de GISA, S.A.; Director General de Projectes i Construcció de Fira 2000, S.A.; Director de l’àrea d’edificació del Fòrum de Barcelona, Infraestructures 2004, S.A.; Comissari d’inversions de la Universitat de Barcelona; Director de serveis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; Coordinador de l’àrea d’obres públiques de la Diputació de Barcelona; Cap de Servei de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya; Conseller del Grup immobiliari Harmonia; Director general de Metròpolis Sport Club, S.A; membre de Consell d’Arbitratge del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya; Vicepresident de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori de l’IEC; Professor adjunt de Càtedra d’Urbanisme de la Etsab; Professor associat de la Universitat italiana Gabrielle d’Annunzio. Actualment és President executiu de la Concessionària de la Ciutat Judicial de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat.

José V. Solano Salinas

Vocal

FORMACIÓ

Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports. Curs d’especialització en Enginyeria del Transporte, Purdue University, West Lafayette, (Indiana, USA). Programa del P.D.G. del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).

EXPERIÉNCIA

Ha treballat a Autopistas, Concesionaria Española, S.A. (1968-2002) ocupant diversos càrrecs; a l’Oficina Regional de Proyectos de la 5ª Jefatura Regional de Carreteras. Ministerio de Obras Públicas. Barcelona (1964-1968) en tasques de planejament de carreteres i autopistes. Ha estat professor no numerari a la Càtedra de Camins de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de l’UPC i Professor del Curs de Carreteres del CEDEX per a Graduados Universitarios y Técnicos de los Países Hispanoamericanos (1975-1981). És membre del Comité de

Ferran Travé i Piqué

Vocal

FORMACIÓ

Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d’Empresas (M.B.A. ESADE), Màster en Comerç Electrònic y e-Business, Programa de Desenvolupament Directiu (PDD IESE), Curso Superior de Comerç Exterior (ESCI) i Màster en Comerç i Finances Internacionals (“Cum laude”).

EXPERIÉNCIA

Ha ocupat diversos càrrecs a Banco Natwest España, S.A. (1986-1994); ha estat Director Oficina de Banca de Empresas (1994-1995) i Director Banca de Empresas Cataluña (1995-1997) de Caja Madrid; i Conseller a Serveis Funeraris de Barcelona. S.A., Cementiris de Barcelona, S.A., Grupo Emte. Actualment és Director Banca Corporativa Cataluña Bankia, S.A, participa en els consells d’Arrendadora Ferroviaria, S.A. i Arrendadora Equipamientos Ferroviarios, S.A. i és membre de la Comissió d’Infraestructures i Equipaments de Foment del Treball.

Josep Túnica Buira

Vocal

FORMACIÓ

Enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya 1991. Màster en Direcció i Organització d'Empreses (MBA). UPC 1997-1999. Diploma de Postgrau en Direcció Financera i Comptable. UPC 2000. Diploma de Postgrau en Direcció de la Producció. UPC 2000. Graduat en Direcció General per l'IESE. PDG 2003-2004.

EXPERIÉNCIA

Ha estat Director Gerent i Administrador de TEST Tecnologia de Sistemes SL. (1995- 2002); Administrador d'MABIK NETWORKS CONSULTING (2000-2003); membre de el Consell d'Administració de IMSI EUROGEM IBERICA S.A. (2001-2003); Director Gerent de JG Enginyers S.A. (2001-2017), des de 2002 membre de consell d'administració i en l'actualitat també director general. Ha exercit diversos càrrecs directius en associacions empresarials, com ASINCA, de la qual ha estat president, ECC21 (Consorci per a la internacionalització de 8 enginyeries catalanes), FECOCAT (Federació catalana de la indústria, comerç i serveis de la construc-ció), Junta Directiva del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya i Foment del Treball Nacional. Ha estat ponent en múltiples jornades, congressos, seminaris, moderador de taules de debats, és professor en diversos Màster i Postgrau de la Universitat Ramon Llull i de la Universitat Politècnica de Catalunya, entre d'altres, així com autor de diversos articles tècnics publicats en mitjans especialitzats i articles d'opinió.

Salvador Guillermo Viñeta

Secretari

FORMACIÓ

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, Post-grau en Hisendes Autonòmiques i Locals i ha fet estudis de Dret.

EXPERIÉNCIA

Ha estat professor de política econòmica a la Universitat de Barcelona i Professor Associat d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat Secretari General del Cercle d’Economia i Gerent de la seva Fundació; Director d’Estudis de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Barcelona (APCE) i Secretari General de la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME). Actualment és Director d’Economia de Foment del Treball i secretari de la seves Comissions d’Infraestructures i Equipaments, així com de la d’Economia i Fiscalitat; membre del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya i del de Barcelona; membre del Consell de la Mobilitat de Catalunya, de l’AMB, i de l’ATM; membre de Consell Català d’Estadística i de la Comissió Permanent del Consejo Superior de Estadística del INE, entre d’altres.

Ignasi Puig Abós

Secretari Adjunt

FORMACIÓ

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990. Advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1996

EXPERIÉNCIA

Experiència: Secretari General de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, 1999-2022. Vocal del Ple, de la Comissió Permanent i de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. Vocal de la Secció de Dret de la Construcció del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Secretari Adjunt del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya i membre del grups de treball Habitatges de Llogues, de Contractació Pública, de Finançament de la rehabilitació. CNC grupo de Trabajo de Contratos Públicos i Taula de Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona