Membres del Consell

Francisco Gutiérrez Ferrández

PRESIDENT

Juan Manuel Manrique Gual

VOCAL COORDINADOR

Josep Gassiot i Matas

VOCAL

Maria Jesús Montoro Chiner

VOCAL

Valentí Pich Rosell

VOCAL

Ferran Travé i Piqué

VOCAL

Joaquím Llansó Nores

VICEPRESIDENT

Ignasi Puig Abós

SECRETARI ADJUNT

Pere Macias Arau

VOCAL

Ramon Serra Massip

VOCAL

Josep Túnica Buira

VOCAL

SALVADOR GUILLERMO VIÑETA

SECRETARI

Ramon Arandes Renú

VOCAL

Gonzalo Martín Borregón

VOCAL

M. Belén Noguera de la Muela

VOCAL

José V. Solano Salinas

VOCAL