Entitats fundadores

Entitats conveniades

Notícies del Consell

Les infraestructures són primordials per a la competitivitat

Qui Som

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya és un òrgan col•legial que té per objecte, l’anàlisi, avaluació, deliberació i proposta d’iniciatives i polítiques públiques en l’àmbit de les infraestructures a Catalunya des de la més estricta independència de criteri