Notícies 03 setembre 2021

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya reitera la necessitat d’implementar un cànon d’explotació per al manteniment de les vies d’alta capacitat a España

El passat 1 de setembre es van eliminar els peatges a 556 km de vies d’alta capacitat a Catalunya (AP-7, AP-2, C-32 i C-33. Però i ara què fem?

El passat 1 de setembre es van eliminar els peatges a 556 km de vies d’alta capacitat a Catalunya (AP-7, AP-2, C-32 i C-33. Però i ara què fem?

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya reitera la necessitat d’implementar un cànon d’explotació per al manteniment de les vies d’alta capacitat a España 

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya defensa i reitera que amb el venciment de les concessions de les autopistes de peatge cal implantar el més aviat possible un nou model de finançament i gestió per al conjunt de les vies d’alta capacitat de l’Estat. A partir del document que vam presentar com a Consell Assessor d’Infraestructures al mes de gener de l’any 2018, 10 mesos abans de la finalització de la concessió de l’autopista Burgos-Armiñón, el Consell Assessor aposta per  instaurar un cànon per a finançar el manteniment d’aquestes vies que representés un estalvi notable per als usuaris, fins assolir la plena homogeneïtzació del sistema de finançament de totes les vies d’alta capacitat d’arreu de l’Estat. Aquest cànon, de caràcter finalista, revertiria en la millora, condicionament i manteniment de la xarxa viària d’alta capacitat i també generaria recursos per la millora del transport públic. El cost del cànon d’explotació representaria aproximadament per als usuaris una cinquena part del cost dels antics peatges, vigent fins ara. 


Qui usa paga, qui contamina paga


Una directiva europea de 2014 imposa el model de pagament per ús: “qui usa paga, qui contamina paga”. A més, España s’ha compromès amb la UE a implantar el pagament per ús a la xarxa viària, condició que ens posa per accedir als fons europeus UE Next Generation, i que ha d’estar en vigor el 2024. 

El vicepresident del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, Joaquim Llansó, va recordar el passat 31 d’agost al programa “especial peatges” que es va emetre per TV3, que segons l’Associació Espanyola de Carreteres les xarxes de carreteres de tot Espanya amb dades al 2020 assoleix un dèficit de manteniment de 8000 milions d’euros.
03 SET. 2021 EL CONSELL ASSESSOR D’INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYA REITERA LA NECESSITAT D’IMPLEMENTAR UN CÀNON D’EXPLOTACIÓ PER AL MANTENIMENT DE LES VIES D’ALTA CAPACITAT A ESPAÑA

El passat 1 de setembre es van eliminar els peatges a 556 km de vies d’alta capacitat a Catalunya (AP-7, AP-2, C-32 i C-33. Però i ara què fem?


El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya reitera la necessitat d’implementar un cànon d’explotació per al manteniment de les vies d’alta capacitat a España 


Segon estimacions del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, el nou cànon d’explotació de les vies d’alta capacitat estaria al voltant del 20%-25% dels antics peatges, vigents des de finals del anys 60. 

És necessari generar nous recursos per mantenir unes vies que incrementaran el trànsit de vehicles, sobretot els vehicles pesants. 

Una directiva europea del 2014 imposa el model de pagament per ús: “qui usa paga, qui contamina paga i qui usa més, paga més (€/Km)”. 

Recordem que “el que no paga l’usuari, ho paga el contribuent”. 

España s’ha compromès amb la UE a implantar el pagament per ús a la xarxa viària, condició d’Europa per accedir als fons europeus UE Next Generation, i que s’ha de complir abans del 2024

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya defensa i reitera que amb el venciment de les concessions de les autopistes de peatge cal implantar el més aviat possible un nou model de finançament i gestió per al conjunt de les vies d’alta capacitat de l’Estat. A partir del document que vam presentar com a Consell Assessor d’Infraestructures al mes de gener de l’any 2018, 10 mesos abans de la finalització de la concessió de l’autopista Burgos-Armiñón, el Consell Assessor aposta per  instaurar un cànon per a finançar el manteniment d’aquestes vies que representés un estalvi notable per als usuaris, fins assolir la plena homogeneïtzació del sistema de finançament de totes les vies d’alta capacitat d’arreu de l’Estat. Aquest cànon, de caràcter finalista, revertiria en la millora, condicionament i manteniment de la xarxa viària d’alta capacitat i també generaria recursos per la millora del transport públic. El cost del cànon d’explotació representaria aproximadament per als usuaris una cinquena part del cost dels antics peatges, vigent fins ara. 


Qui usa paga, qui contamina paga


Una directiva europea de 2014 imposa el model de pagament per ús: “qui usa paga, qui contamina paga”. A més, España s’ha compromès amb la UE a implantar el pagament per ús a la xarxa viària, condició que ens posa per accedir als fons europeus UE Next Generation, i que ha d’estar en vigor el 2024. 


El vicepresident del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, Joaquim Llansó, va recordar el passat 31 d’agost al programa “especial peatges” que es va emetre per TV3, que segons l’Associació Espanyola de Carreteres les xarxes de carreteres de tot Espanya amb dades al 2020 assoleix un dèficit de manteniment de 8000 milions d’euros.


Joaquim Llansó a TV3 programa 'especial peatges'


Clicar per veure el programa sencer


Es tracta de crear un sistema més sostenible de gestió de les vies d’alta capacitat. Aquest nou model es basaria, principalment, en els eixos següents:

Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

El Consell  Assessor d’Infraestructures de Catalunya format per 16 experts independents de diversos àmbits i impulsat per l’Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultores Independents de Catalunya (ASINCA), la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Foment del Treball Nacional (FTN) i la Fundació Cercle d’Infraestructures (FCI).

El Consell adverteix que amb la finalització dels peatges i d’acord amb experiències precedents es preveu s’incrementi el trànsit en un 25-35%,  la qual cosa comportarà un desgast addicional de les infraestructures, que si no va acompanyat dels necessaris ingressos de caràcter finalista, poden afectar a la seguretat d’aquestes vies.