Notícies 24 gener 2018

El finançament de les vies d’alta capacitat ha d’evolucionar sota els criteris de “qui usa i qui contamina paga”

EL CONSELL ASSESSOR D’INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYA PRESENTA EL SEU PRIMER INFORME

EL CONSELL ASSESSOR D’INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYA PRESENTA EL SEU PRIMER INFORME


El president del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, Francisco Gutiérrez, ha presentat avui a Barcelona les directrius i criteris bàsics que haurien de regir el model de gestió de les vies ràpides, aprofitant que entre 2018 i 2021 es produirà el venciment de diferents concessions administratives.


A partir d’aquest any 2018 i fins 2021, arreu d’Espanya, però molt especialment a Catalunya, venceran diverses concessions d’autopistes de peatge, un model que actualment conviu amb el d’autovies gratuïtes, el finançament i manteniment de les quals va a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat. Per aquest motiu, el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya ha redactat un informe sobre quins haurien de ser els eixos per a un nou model de finançament i gestió per al conjunt de les vies d’alta capacitat de l’Estat.


En un context econòmic marcat per la retracció de recursos pressupostaris per part de les administracions públiques, el Consell aposta per un sistema més sostenible de gestió de les vies d’alta capacitat, no només a Catalunya, sinó que el model és extrapolable a altres territoris de l’Estat. Aquest nou model es basaria, principalment, en els eixos següents:QUI USA PAGA, QUI CONTAMINA PAGA

Per al Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, el nostre país hauria d’encapçalar aquest canvi de model a partir de la dilatada experiència i trajectòria de col·laboració público-privada, la presència de companyies líders en gestió d’infraestructures, i l’existència d’un entorn propici per desenvolupar els coneixements tecnològics que avalin la sensibilitat social i ambiental d’aquest lideratge. Amb aquest finalitat, el document elaborat pel Consell es fonamenta en propostes com:


Quant a les autopistes, es tractaria, en definitiva, d’aprofitar el venciment de les primeres concessions per a instaurar un cànon per a finançar el manteniment d’aquestes vies, que representés un estalvi notable per als usuaris, a l’objecte d’assolir la plena homogeneïtzació del sistema de finançament de les vies d’alta capacitat d’arreu de l’Estat. Aquest cànon revertiria en la millora, condicionament i manteniment de la xarxa viària d’alta capacitat.

El Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya es va crear al maig de 2017, com a instrument per facilitar als diferents agents del sector informació tècnica i objectiva que permeti el diàleg i debat serè i rigorós, alhora que fomentar la participació de la societat en la planificació, disseny, proposta i avaluació de les polítiques públiques en l’àmbit de les infraestructures. El Consell està format per 14 professionals de diversos àmbits, tots ells de dilatada trajectòria i reconegut prestigi. La seva creació va ser impulsada per l’Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultores Independents de Catalunya (ASINCA), la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Foment del Treball Nacional (FTN) i la Fundació Cercle d’Infraestructures (FCI).