Notícies 20 setembre 2018

El racc I el consell assessor d’infraestructures promouen el debat sobre el model de finançament I gestió de les autopistes, autovies I carreteres

El RACC i el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya han celebrat aquest matí la jornada-debat “Autopistes, autovies i carreteres: futurs models de gestió”

Barcelona, 20 de setembre de 2018.- El RACC i el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya han celebrat aquest matí la jornada-debat “Autopistes, autovies i carreteres: futurs models de gestió” en la qual experts en infraestructures, mobilitat, transport i economia han posat damunt la taula diferents visions sobre la gestió i el finançament de les vies d’alta capacitat.   La   jornada   també   ha   comptat   amb   la   intervenció   del   secretari   d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge del Ministeri de Foment, Pedro Saura, i del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet.

Més   d’un   centenar   d’experts   i   professionals   en   temes   de   mobilitat,   infraestructures, associacions, entitats i representants del teixit empresarial i polític han assistit a aquest gran acte que ha tingut lloc a la seu del RACC. La jornada s’ha celebrat a pocs mesos que comencin a finalitzar les concessions de diverses autopistes de titularitat estatal, com l’AP-1, l’AP-2, l’AP-4 i l’AP-7, i de titularitat autonòmica, com la C-32 i la C-33 a Catalunya.

En paraules del president del RACC, Josep Mateu, “El final de les concessions ens ha de portar un nou model de finançament millor que el que tenim ara, més just, més simple i més equilibrat territorialment. Aquest model ha de garantir la màxima qualitat de les infraestructures en termes de manteniment i de desenvolupament econòmic, sense que això representi un cost addicional per als ciutadans, que ja aporten més de 16.000 milions d’euros a través d’impostos
relacionats amb l’automzbil. És el moment d’obrir el debat i fer una reflexió en clau europea per trobar la millor opció en un tema que és estratègic per a la mobilitat de les persones i el desenvolupament econòmic del país”.

El president del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, Francisco Gutiérrez, ha destacat durant la seva intervenció a l’inici de l’acte: “És urgent dissenyar un nou sistema de gestió de les vies d’alta capacitat que segueixi els pilars de l’eficiqncia i la transparqncia, pensant a llarg termini i tenint en compte el medi ambient. Esperem que aquesta jornada obri el debat i puguem definir un model per a tota Espanya amb la rapidesa que es necessita”.

El director de la Fundació RACC, Lluís Puerto, ha destacat: “Des del RACC creiem que qualsevol model futur de gestió de les autopistes ha de tenir en compte les contribucions fiscals actuals dels usuaris d’aquestes vies. L’any 2016 vàrem contribuir amb més de 16.000 milions, només en peatges i impostos de Matriculació, Circulació i d’Hidrocarburs, una xifra que s’ha mantingut estable els darrers 8 anys, mentre que la inversió en carreteres i ferrocarril ha anat reduint-se de forma continuada, passant dels 18.000 milions d’euros l’any 2008 a menys de 7.000 milions d’euros l’any 2016. Una reforma ha de garantir que els usuaris no pagarem més, que la recaptació es destini al manteniment per llei, i que es resolgui el desequilibri territorial existent avui dia”.

El vicepresident del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, Joaquim Llansó, ha destacat: “Creiem que el millor camí és complir amb la recomanació de la Directiva Europea, que segueix el principi de ‘qui utilitza, paga’ i ‘qui contamina, paga’. Dins d’aquest principi, la tarificació estableix el pagament per quilòmetre recorregut juntament amb d’altres variables. Hem de tenir clar que el que no paga l’usuari, ho acaben pagant tots els contribuents”. Veure presentació

Algunes de les principals opinions dels 5 experts convidats a la taula rodona han estat:

 Sergi Saurí, director del Centre d’Innovació del Transport (CENIT):“El model que hem tingut fins ara de col·laboració públic-privada ens ha permès
comptar amb unes excel·lents infraestructures. No obstant, ara queda clara la necessitat de definir un nou sistema abans que finalitzin les concessions. El nou model ha de garantir els recursos suficients per al manteniment i ha de tenir una vocació intermodal”.

 José Manuel Vassallo, catedràtic de Transports de la Universitat Politècnica de Madrid: “Necessitem un model coherent i ara no el tenim. El pagament per ús és la millor solució per controlar la congestió i la contaminació, en el qual l’usuari paga segons diferents variables, com els quilòmetres recorreguts, el tipus de vehicle utilitzat o les emissions generades. És important que plantegem un model abans d’aixecar barreres; no oblidem que és més fàcil construir sobre un sistema que ja està implantat”.

 Anna Matas, catedràtica d’Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona: “No podem reformar la fiscalitat de l’automòbil sense fixar-nos també en els altres modes de transport, el seu nivell d’ús, les inversions i les subvencions que reben. En temes de transport s’han de plantejar solucions de manera conjunta, tenint en compte tots els modes que conformen la xarxa del país i prioritzant l’eficiència”.

Font: RACC

Videos i presentacions de la jornada